ویژگی و امتیازات سایت

۳. امتیازات

  • شما میتوانید از راههای زیر امتیاز کسب کنید و هر زمان که خواستید به اندازه امتیازتون , کد تخفیف درصدی دریافت کنید:

  ۱. تاریخ تولد
  ۲. کد معرف
  ۳. خرید درس
  ۴. آزمون

  توضیحات هر مورد را در قسمتهای بعدی مشاهده کنید