ویژگی و امتیازات سایت

۲. محتوای هر درس

  در قسمت تست روزانه

  •    هر روز ( بغیر از روزهای تعطیل ) یک تست از هر فصل گذاشته میشود(فصلهایی که زمان تدریس آنها در مدرسه شروع شده باشد).

  •    آزمون ساعت ۵ بعد از ظهر باز و ساعت ۱۱ شب بسته میشود که در این زمان ۶ ساعته شما باید تستهای روزانه خود را بزنید.

  •    بعد از اتمام زمان آزمون ، آن تست همراه جواب تشریحی آن در بانک سوال برای شما ذخیره میشود و هر زمان نیاز بود میتوانید آنها را مرور کنید.

  •    بعد از اتمام آزمون در صفحه اول سایت برای شما کارنامه صادر میشود و رتبه و درصد شما را مشخص میکند و این کارنامه ها تا آخر سال برای شما در دسترس است و نقاط قوت و ضعف شما را نشان میدهد.


  در قسمت بانک سوال

  •   بانک سوال قابلیت جستجو دارد ، یعنی اینکه میتوانید سوالها را برحسب فصل ، ساده ، متوسط ، سخت ، به راحتی مرتب و پیدا کنید.


  در قسمت آزمون ۳۰ سوالی جمعبندی هرفصل

  •   با اتمام هر فصل طبق بودجه بندی , یک آزمون ۳۰ سوالی بمدت ۴۵ دقیقه برای دوره و جمعبندی آن فصل گذاشته میشود که بعد از شرکت در آزمون , نتیجه آن در کارنامه همراه با رتبه بندی قابل مشاهده میباشد.


  در قسمت درسنامه

  •   درسنامه هر فصل وجود دارد که با بودجه بندی مدارس باز میشود.